СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1880-1921)

Російський поет-символіст, автор книг: «Вір-
ші про Прекрасну Даму» (1904), «Несподівана
радість», «Снігова маска» (обидві 1907), «Зем-
ля в снігу» (1908), «Нічні години» (1911), «Вір-
ші. Книга перша» (1916), «Вірші. Книга дру-
га» (1918), «За межею минулих днів» та «Сивий
ранок» (обидві 1920), «Вірші. Книга Третя»
(1921), а також п’єси «Роза і Хрест» (1913) та
численних прозових творів на історико-куль-
турні теми. До шкільних програм у різні часи
входила поема «Дванадцять». Широко відомий
вірш «Скіфи», у якому революція порівнюється

з                                                          монгольською навалою. Глибока духовна кри-
за Блока в останні роки життя, спричинена роз-

думами щодо шляхів розвитку своєї батьківщини, призупинила творчу працю
поета. Творчість Блока ще за його життя була відома в Україні. Його твори пу-
блікувалися українською мовою у періодичних виданнях і виходили окреми-
ми книжками. Повне зібрання творів видане 1936 року в двадцяти томах.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.