СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

БЕРТОЛЬД БРЕХТ (1898-1956)

Німецький поет, драматург, прозаїк, критик, ре-
жисер, теоретик театру. Обстоював концепцію
нової інтелектуальної драми, покликаної ак-
тивно втручатися в суспільне життя. Його тео-
рія «епічного театру» справила значний вплив
на розвиток світової драматургії і театраль-
ного мистецтва. Брехт підмінював традиційну
драматичну дію розповіддю. Глядач змушений
був пам’ятати, що він присутній на спектаклі,
бачити умовність декорацій. Бачене мало сти-
мулювати думку глядача чи читача, публіка не
повинна співпереживати героям; значна роль
відводилася автору. Уявлення про традиційний
реалістичний театр якось похитнулося. 1948
року організував театр «Берлінер ансамбль»,

у виставах якого повною мірою втілив свої творчі ідеї та задуми. Постанов-
ки його п’єс завжди супроводжувалися запеклими суперечками і дискусіями,
що часто тривали десятиріччями. Вершинними п’єсами його драматургії стали
«Копійчана опера» (1928), «Добра людина з Сезуана» (1938—1940), «Матінка
Кураж та її діти (Хроніка з часів Тридцятилітньої війни)» (1939), «Життя ІЬлі-
лея» (1938—1939), «Кавказьке крейдяне коло» (1944—1945).


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.