СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ЙОСИФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСЬКИЙ (1940-1996)

Цього поета називають сучасним класиком.
Він мешкав у Ленінграді, коли 1964 року йому
влаштували показовий процес, звинувативши
за дармоїдство й засудивши на п’ять років. Зу-
силлями друзів за рік його звільнили, і він по-
вернувся до Ленінграда. На той час за кордо-
ном було видано першу збірку його поезій.
У наступні двадцять років його друкували тіль-
ки там. 1972 року його самого вислали з краї-
ни. Він оселився у СІЛА. 1987 року Бродського
було нагороджено Нобелівською премією. Зав-
дяки цьому вірші Бродського були надруковані
у радянських журналах. Та в Росію поет так і не
повернувся.

Особливістю поезії Бродського є те, що вона позбавлена видимих прикмет часу: він вільний у виборі часу — то Давній Рим, ХУНТ, XIX чи XX століття, чи взагалі поза часом. Так само вільно він чинить з простором, з вибором літера­турного жанру тощо.

У СІ1ІА вийшли друком такі збірники поезій: «Частина мови» (1977), «Нові станси до Августи» (1983), «Уранія» (1987).

Перебуваючи в еміграції, Бродський викладав російську літературу, а та­кож писав прозу англійською. Відтак його вірш набув такої особливості, як монументалізм, що спирається на традиції «латинства». Бродський знаходить новий жанр — великий вірш («Велика елегія Джону Донну», «Пагорби», «Іса- як та Авраам»). Ще однією особливістю його поезії є численні цитати та алюзії (натяки на відому історичну подію чи літературний твір), асоціації, приховані посилання на великих попередників тощо.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.