СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

МИХАЙЛО ОПАНАСОВИЧ БУЛГАКОВ (1891-1940)

Російський прозаїк і драматург. Перше опові-
дання написав 1919 року. У 1921 р. співпрацю-
вав з різними московськими видавництвами.
Тоді ж були написані роман «Біла гвардія», п’є-
си «Дні Турбіних», «Зойчина квартира», у ЗО-ті
роки — «Адам і Єва», «Іван Васильович», «Олек-
сандр Пушкін», «Кабала святош», «Біг».

У «Дияволіаді» осмислено тему «маленької,
людини». Повість «Фатальні яйця» — антиуто-
пія, яка змальовує епоху «перетворення дій-
сності». Фантастичне дійство марного перетво-
рення собаки на людську істоту — тема повісті
«Собаче серце».

Булгаков не сприймав насильницьких ме-
тодів більшовицької влади, антигуманною вва-
жав і громадянську війну. Письменника цьку-

вали протягом усього його творчого шляху, для нього були зачинені двері всіх
редакцій, багато його п’єс було заборонено.

Останні роки життя були присвячені створенню роману «Майстер і Мар­гарита» (1928—1937), у якому сплелися минуле і майбутнє, реальне і фан­тастичне. У романі застосовано композиційний прийом «тексту в тексті». До складу книги увійшли роман про Майстра і Маргариту та роман про Понтія Пілата і Ієшуа.

Творчість Булгакова має велике значення для світової літератури. Він роз­вивав філософсько-психологічний напрям у реалізмі, викривав вади держав­ної системи, висловлював протест проти насильства.

 

Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.