СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ БУНІН (1870-1953)

 Російський письменник, автор віршів, опові-
дань, новел та романів про російську приро-
ду, селянський та дворянський побут, трагічні

людські почуття. Дебютна книжка письмен-
ника «Вірші 1887-1891 років» побачила світ

1891                                                                                          року. Цим творам притаманне знання
народного життя, зв’язок з традиціями росій-
ської реалістичної прози. Справжня популяр-
ність прийшла до Буніна після публікації ве-
ликої соціально-психологічної повісті «Село»
(1910). Напередодні Першої світової війни у
творчості Буніна з’являються «вічні теми»:
? скороминучість і трагічність людського життя,

нрпп,„ приреченість людини на фатальну самотність,

тм™ Г СТраждашя— В“*1™“*                                            прози. Бунін був також .вда-

ним поетом, чудовий перекладачем, Найвідоміші твори Буніна: «Темні алеї»

:“ЬКІпЯбЛЇ“ГД«ИГР0кгаішн”- «Суноліл», «Село», «Життя Арсе-

Гків ЛІ»Є,Т нГ • Р«ЖІ 8                                                              Першийред                                  письмен,

ників лауреат Нобелівської премії 1933 року.

 

Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.