СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ПОЛЬ ВЕРЛЕН (1844-1896)

французький поет-модерніст, проголошений
«принцем поетів». Уважається визнаним май-
стром символічного напряму, хоч він не буї
ані його лідером, ані теоретиком. 1866 р. ВерЗ

лен надрукував свої перші вірші у журналі «СуІ

часнии Парнас», потім видав за власні кошті

збірку «Сатурнічні поезії», а 1869 р. видав збір]
ку під назвою «Вишукані свята». Збірка «Доб*

ра пісня» (1870), присвячена коханій нарече-
ній, була найбільш ліричною, оскільки кохання

опоетизувало навколишній світ, зробило його
поетичним. Книга віршів «Романси без слів*

видана Верленом під час його перебування за

ґратами. Ці вірші — найвище поетичне досягі

символістської поезії.                         київського символізму, найтиповіша для,

(1888), «П^алельно»^1889)Р«Щас^»(И89Є1К)Є«ПіснИЗЬКЄ>> *К°ИНН^

честь» (1893) — помітно посил( )‘ *ПіСН1ДЛЯ не1» (1891)> «Оди на Е

сідає особливе місце у                                                         !ендені^- ПВеРлен


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.