СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ВОЛТ ВІТМЕН (1819-1892)

Американський поет, провідною ідеєю пое-
зії якого є ідея солідарності всіх народів і рас.
Вплив утопічних ідей і романтичних тради-
цій поєднався у його творчості з реалістичною
силою зображення життя й почуттів просто-
го американця. Перша поетична збірка «Лис-
тя трави» (1855) принесла йому згодом гучну
славу.

Поет майже не використовує рим, його вір-
ші ґрунтуються на ритміці, і їхнє ритмічне роз-
маїття невичерпне.

Цикл віршів «Барабани б’ють» (1865) стали
основою багатьох нарисів.

Одним із перших українських письменників, хто звернувся до творчості Ві- тмсна, був І. Франко. Пізніше до поетичної скарбниці американського поета шгрталися різні перекладачі, завдяки яким із творчістю американського по- ит.і широко обізнані українські читачі.


Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.