СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ДЖЕИМС АВГУСТИН АЛОЇЗІУС ДЖОЙС (1882-1941)

Великий ірландський письменник, якого зара-
ховують до «батьків» модернізму.

Перша книжка ліричних віршів Дж. Джойса
«Камерна музика» вийшла 1907 роком. У збір-
ці оповідань «Дублінці» (1905) Джойс засудив
бездуховність, міщанство, висловлює співчут-
тя людині, зневаженій безвихідністю свого іс-
нування. Проблемі духовного зростання осо-
бистості присвячено роман «Портрет митця
замолоду» (1916), п’єсу «Вигнанці» (1918).
У незакінченому романі «Поминки по Фіннеґа-
ну» (1939) Джойс змалював гротескно-алего-
ричну історію людства.

Найвідомішим у світі став роман «Улісс», ви

знаний енциклопедією модерного мистецтва,

правив великий вплив на розвиток західноєвропейської літератури XX ст. Пі ихологізм Джойса ґрунтується на віртуозно розробленій техніці «потоку

ІНІДОМОСТІ».

Перші українські переклади оповідань Джойса з’явилися у періодиці кінця х років XX ст., тоді ж у колах українських літераторів став відомим і роман «Улісс». Твори Джойса перекладали відомі українські літератори.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.