СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСЬКИЙ (1821-1881)

Всесвітньо відомий російський письменник,
публіцист із власною глибокою і оригінальною
філософією. Дослідники вважають Достоєв-
ського найяскравішим представником «онтоло-
гічної», «рефлексивної» поетики, яка залишає
персонаж ніби вільним у відносинах із тек-
стом. Вперше на таке особливе ставлення До-
стоєвського до своїх персонажів звернув ува-
гу М. Бахтін, який увів поняття поліфонічного
роману, тобто твору, в якому кожен персонаж
має свій власний голос і не повністю підвлад-
ний авторському задуму чи самому сюжету.
Свій творчий шлях письменник почав повістю
«Бідні люди» (1846), що була схвально сприй-
нята М Некрасовим і В. Бєлінським. Літератур-

на діяльність Достоєвського була перервана 1849 року арештом, пов’язаним з
КЕ1, справі петрашевського ^р-.-Я.Г. був. зас,д»п,о,о страти,„в за кілька ш до «йвирок «*»—•» «Р™

на смерть, чотири рок

11                                                                                    братом Михайлом він                             ——————————————— ппчмняр ішу-

та «Эпоха» (1864-186Б). Роман «Злочин і кара», якии із 1866 р. починає дру


СІ                     ч-         ~ ————- 1- 4

ті на смсртв, чотири роки каторг» відобразилися , творах письменника. Разок

; організував і видавав журнали «Время» (1861—1863)

_                     ■                             л ЮСА тттіїліІЯР ЛТТ\7-


куватися в «Русском вестнике» приносить авторові сттову славу.

‘ Основні твори: романи «Бідні люди» (1846), «Записки із МЧ™™

(I860) «Зневажені та скривджені» (1861), «Записки із підпілля» (1864), «Зло їн і кГра» (1866), «Гравець» (1866), «Ідіот» (1868), «Вічнии муж» (1869 , «Кіги» (1872^ «Підліток» (1875), «Брати Карамазови» (1880), повісті та опо Г;Х^» aS «Сон смішного чоловічка» (1848), «Неточка Незвано- Г“Ж «Білі ночі» (1848), «Дядечків сон» (1859), «Зимові нариси про літні

Н|’То™ЯДос\1бєвс”оГзажили широкої популярності в Україні, І. фРанкона- швав його «найгеніальнішим російським письменником, цінуючи його гума­нізм, майстерність, своєрідний психологізм».

Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.