СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ФРІДРІХ ДЮРРЕНМАТТ (1921-1990)

Швейцарський письменник і драматург, лауре­

ат міжнародних літературних премій. Понад ЗО

/                              \ томів зібрання його творів містять кримінальні

і                   і ч\. романи, новели, філософські притчі, п’єси, ра­

діокомпозиції, теоретичні праці та есе з різних галузей знань. Іронія в його творах поєднуєть-

 

Ш
ся з серйозністю, майбутнє із сьогоденням.

Починав як художник-графік, має оригі-
нальні роботи. Улюблений образ — Мінотавр,
що так чи інакше проявляється в різних тво-
рах. Творчий доробок цього автора складають
романи: «Суддя та його кат» (1952), «Підозра»
(1953), «Обіцянка» (1952), «Ущелина Догори-
ногами», повісті «П?ек шукає гречанку» (1955),

.Аварія» (1956), радіоп’єси «Нічна розмова з «ЇМ».
пальний герой» (1952), «Вечір пізньою осінню» (1956) та ін_ Дюррен
„тором п’єс «У писанні сказано» (1946), «Сліпии» (1947), «Ромул Великий»
11058) «ІЬстина старої дами» (1956), «Фізики» (1962), «Ахтерлоо» (1983)
Е і«ав щЄ»арі. кінофільшв, дознав,! та п^шциетичн, ста,-

7крЄи1 твори Дюрренматта ивреквадено в Україні на украінски* сценах поставлено його п’єси.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.