СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ЯСУНАРІ КАВАБАТА (1899-1972)

Перший в японській літературі лауреат Нобе-
лівської премії (1968 рік), яку присуджено йому
«за письменницьку майстерність, що з надзви-
чайною яскравістю виражає суть японського
способу мислення».Перше оповідання «Щоденник шістнадця-
тирічного юнака» було автобіографічним. Від-
давши данину захопленню європейським мо-
дернізмом, Ясунарі Кавабата повернувся до
традицій класичної японської літератури, на-
писавши оповідання «Танцівниця з їзду». Вер-
шиною творчості письменника критика вважає
повість «Країна снігу», яку автор писав з 1934
до 1947 року. Людські стосунки показані в ній

Я* тлі різних пір року, як того вимагала японська естетика, що ґрунтувалася
дзен-буддизмі. Показуючи красу природи, він підкреслював її неповтор-
иігті. і скороминучість змін пір року, тим самим утверджуючи цінність кож-
и миті людського життя. Кавабата у своїй творчості продовжував так звану

і ж І мочу» лінію в японській літературі (традиція, народжена ще в епоху Хейан,

II і т., — пору розквіту класичної японської літератури).

V         повоєнні часи найвідомішими стали такі твори: «Тисяча журавлів» (1951), іііиіос гір» (1954), «Давня столиця» (1962). Повість «Тисяча журавлів» була Щд шачена премією японської Академії мистецтв. Це лірична повість, яка роз­гинає стосунки героїв на тлі чайної церемонії — старовинного обряду япон­ці п, покликаного служити досягненню гармонійної єдності людини з приро­сті та іншими людьми.

Досягнувши вершин літературної слави, письменник добровільно пішов з (ниття. Твори Кавабати вирізняються ускладненістю підтексту, ефектом недо- ишіпеності, несподіванки. Відобразивши національне японське уявлення про •літ, людину, красу, ці твори забезпечили митцю славу за життя й безсмертя піти смерті.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.