СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ФРАНЦ КАФКА (1883-1924)

Ім я Кафки — австрійського письменника —
вперше згадано у пресі, коли в нього не 6

ще надруковано жодного рядка. Наприк^

1912 р. вийшла перша книга оповідань Касщ

Усі твори Кафки — це віддзеркалення

внутрішнього світу в поєднанні з подіям*

відбувалися в його житті. Найвідоміша з
вел письменника — «Перевтілення» також
автобіографічні джерела. Основний мотив

вели — навіть не перевтілення а прояв

ності. Це фантастична історія з гадтек

це трансформація прихованого буття в р
не. Славнозвісний «Лист до батька» (191

це художньо-сповідальний документ, у я

письменник полемізуе зі своїм батьком,

зумів завойовувати місце під сонцем, «вибитися в люди».

Найвідоміші твори письменника: «Безвісті зниклий» («Америка»), «Щ

цес», збірки «Сільський лікар. Маленькі оповідання», «Художник голоду»^

1922 року був написаний роман «Замок», на створення якого Кафку на

нула зустріч з журналісткою Міленою Єсенською.

Вагання у вчинках, внутрішня боротьба, життєва нерішучість визш

ли стиль письменника: фрагментарність письма, зосередженість на філост

ських питаннях. Він прагнув досягти досконалості і постійно розчаровуй

ся у написаному. Тільки завдяки літератору і близькому другові Максу БрЛ

який не виконав останню волю письменника і не спалив усі його рукоп^

ім я Франца Кафки стало відомим читачам.

Доля подарувала йому лише 41 рік життя, але його філософські ідеї

йшли в духовне життя людства, а фантастичний, абсурдний, іронічний <|

письменника став зразком модерністської поетики.

Окремі твори Кафки перекладено українською мовою.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.