СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

МАРСЕЛЬ ПРУСТ (1871—1922)

Один із найвидатніших французьких письмен-
ників, майстер модерністської прози, котрий
здійснив революцію у розвитку романного
жанру. Літературна діяльність М. Пруста стала
своєрідною віхою у розвитку жанру психоло-
гічного роману. Він поглибив розуміння вну-
трішнього життя особистості. Головний твір
його життя — новаторський романний цикл
«У пошуках утраченого часу». Робота над ним
тривала від 1910 р. до смерті письменника. Від
1913 р. одна за одною виходять друком книж-
ки, що складатимуть епопею. Перша з них «На
Сваннову сторону» була надрукована на кошти
автора й залишилася непоміченою. Друга —

іатінку дівчат-квіток» (1918) — була відзначена престижною ІЬнкурів-
іию премією за 1919 рік. За життя письменника вийшли ще дві книги: «Той

».деГерманти» (1920), «Содом та ІЬморра» (1921—1922). Завершальні книги

Вііпеї побачили світ уже після смерті автора: «Полонянка» (1923), «Утікачка»

|И?5), «Віднайдений час» (1927).

:)а визначенням Андре Моруа, в основі творчості Пруста лежить воскре-

‘Кіія минулого через підсвідомі спогади. Назва циклу романів «У пошуках

раченого часу» визначає завдання, що ставив перед собою автор: відроди-
життя, яке відійшло у минуле, дослідити утрачений час та повернути його,

і           «прувати у буття надчасове, зробити це за допомогою художньої уяви та пси- і.логічного аналізу. Саме Пам’ять стає тим інструментом, що допомагає збаг- иугм Час та опанувати його, а мистецтво — єдиним засобом знайти та від- Имити у почуттях та відчуттях минуле. Потік спогадів визначає композицію ||яклу — внутрішній монолог у формі вільного потоку свідомості.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.