СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

АРТЮР РЕМБО (1854-1891)

Французький поет, який, засвоївши досвід ро­мантизму, створює вірші в дусі цього напряму, використовуючи олександрійський вірш. Праг­нув стати «поетом-ясновидцем» і створити нову поезію. На думку Рембо, поезія є найвищою ре­альністю, єдиним способом самореалізації по­ета. Так у сонеті «ІЬлосівки» втілився новий принцип творення образу, побудований на асо­ціації між звуком і кольором. Поезія «П’яний корабель» (1871) — розповідь про символіч­ну мандрівку корабля-людини. Поезію покинув задовго до фізичної смерті — 1873 року. Осно- \        вні твори — це «Коваль», «Венера Анадіомена»,

«Останні вірші», цикл віршів у прозі «Осяяння» (1872 1873) та своєрідний діалог з собою й суд над собою «Крізь пекло».

Творчість Рембо справила значний вплив на поезію французьких сюрре- «пістів та російських футуристів, які побачили в ньому не лише символіста- ді’кадента, а й поетичного новатора, що тяжів до розкутості поетичного сло- іл. Творчістю Рембо цікавилися українські перекладачі. Найповніше видання торів французького поета українською мовою вийшло друком у 1995 році.

 

Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.