СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ГЮСТАВ ФЛОБЕР (1821-1880)

Французький письменник, один з найкращих
майстрів слова французької і світової літера-
тури. Увійшов у літературу як творець об’єк-
тивного роману. Творчий шлях почав як ро-
мантик, у другій половині 40-х років перейшов
на позиції реалізму. Визнання здобув соціаль-
но-психологічний роман «Пані Боварі» (1857),
який став етапом у розвитку французької лі-
тератури. Цим романом започаткувався новий
тип художньої прози. Флобер розробив і втілив
у своїх творах «об’єктивний метод», який про-
довжили і збагатили французькі письменники
другої половини XIX століття — брати ІЬнкури,
Мопассан, Золя. В основі творчості письменни-

ка — розлад з навколишнім світом, що виявлявся головним чином у духовній
сфері. Флобер — тонкий стиліст і майстер сюжету, його незмінний творчий
принцип: глибоко пізнавати і досконало виражати.

Основні твори: роман «Пані Боварі. Побут провінції» (1857), «Саламбо» (1865), «Виховання почуттів» (1869), драматична феєрія «Спокуса святого Антонія» (1874), збірка «Три повісті» («Проста душа», «Іродіада», «Легенда про святого Юліана») (1877).

Твори Флобера перекладалися українською мовою.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.