СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ (Шолом Нохумович Рабинович) (1859—1916)

Перші літературні спроби — переважно нове-
ли. 1883 року опублікував новелу «Вибори»
під псевдонімом Шолом Алейхем. Цей псевдо-
нім дослівно перекладається «мир вам» і вико-
ристовується в івриті як привітання. Саме під
цим ім’ям письменник увійшов у історію світо-
вої літератури.

1888 року Шолом Алейхем опублікував «Суд
над Шомером» — програмний твір письменни-
ка-гуманіста, де було проголошено, що обов’я-
зок митця — зображувати життя таким, як воно
є. Над твором «Сендер Бланк» письменник пра-
цював упродовж двадцяти років. В остаточному

варіанті твір мав назву «Сендер Бланк та його сімейка. Роман без роману».

У 90-х роках з’являються перші монологи «Тев’є-молочника» і перші листи з циклу «Менахем-Мендл».

Протягом 1909—1911 рр. він працює над романом «Мандрівні зорі», в останні роки життя створює автобіографічну повість «З ярмарку».

«Тев’є-молочник» — одна з найулюбленіших п’єс українських глядачів.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.