Дудик П. С. Стилістика української мови

Стилістика сучасної української літературної мови.

Цей термін засвідчує високий рі­вень виражальних і зображувальних засобів нашої мови (лексичних, фонетичних, граматичних), а на цій основі також і рівень її стилістичних ресурсів, функціональ­них можливостей, відшліфованість, усталеність усіх мовних форм, їх обов’язковість для всіх носіїв україн­ської літературної мови. С т ил і с т и к а мови —це стилістичний матеріал мови в межах усіх її стилів і жанрів, відпрацьованість стилістичних функцій кож­ної мовної одиниці; її здатність виражати весь комплекс думок і почувань, у яких мають потребу всі, хто послу­говується українською мовою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.