Дудик П. С. Стилістика української мови

Запитання. Завдання

 1. Сформулюйте визначення стилістики як лінгвістичної галузі знань.
 2. Чим відрізняється часткова стилістика від загальної стилістики? До якої з них належить стилістика сучасної української літературної мови? Чому?
 3. Поясніть прикметникові означення «сучасна», «українська», «лі­тературна» до лексеми «мова».
 4. Визначте основні структурні компоненти сучасної української літературної мови. В чому полягає їх стилістична спроможність?
 5. З’ясуйте стилістичну важливість мовних одиниць і мовних рівнів.
 6. Назвіть і охарактеризуйте основні терміни стилістики.
 7. Чому стилістика сучасної української мови є завершальним розділом науки про неї?
 8. Що є об’єктом І предметом вивчення стилістики?
 9. Які підрозділи виокремлюють у стилістиці?
 10. У чому своєрідність стилістичного аналізу мовних одиниць?
 11. Чим відрізняються стилістика мови і стилістика мовлення, культура мови і культура мовлення?
 12. Визначте об’єктивне й суб’єктивне в стилістиці.
 13. Які мовні одиниці належать до стилістично маркованих, а які — до стилістично немаркованих? Наведіть приклади.
 14. Поясніть термін «стилістична норма в мові й у мовленні».
 15. Як пов’язані між собою такі реалії, як стилістика літературної мови і діалектне мовлення?
 16. Розкрийте сутність методології і методів стилістики.
 17. Чи можливий поділ стилістики на теоретичну і практичну?
 18. У якому обсязі і з якою метою стилістику вивчають у шкільно­му курсі мови?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.