Дудик П. С. Стилістика української мови

2. Стилі і форми мови

Теорія і практика стилістики стосується мовних стилів і найтиповіиіих виявів усного й писемного мов­лення. Важливо, щоб кожне усне чи писемне висловлю­вання набувало ознак певного стилю, жанру, осмислю­валось стилістично, тобто як функціонально найдо­цільніше.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.