Дудик П. С. Стилістика української мови

3. Стилістика мовних одиниць

Стилістика як мовознавча галузь за своїм характе­ром, сутністю і функціями мовних одиниць, які ста­новлять її окремі об’єкти, відповідно поділяється на фонетичну (фонематичну, орфоепічну, акцентологіч­ну), лексичну, фразеологічну і граматичну (морфемно- словотвірну, морфологічну й синтаксичну).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.