Дудик П. С. Стилістика української мови

3.1. Фонетична стилістика і її одиниці

Фонетична стилістика — це лінгвістичне вчення про функцію (функції) окремої фонеми і найрізноманітніші поєднання фонем у словах і між словами в межах усієї мовної системи, а також про функціональний вияв нор­мативно-літературної вимови слів, про наголошування слів, типову інтонацію мовних одиниць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.