Дудик П. С. Стилістика української мови

3.4. Граматична стилістика і її одиниці

Граматична стилістика об’єднує морфемно-слово­твірну, морфологічну, а також синтаксичну стилісти­ки. Основу словотвірної стилістики становить морфем­на стилістика, тобто закладені в морфемах (коренях і афіксах) функції слів. Натомість підґрунтям синтак­сичної стилістики слугує той мовний матеріал, який вивчається в морфології, тобто у вченні про слова всіх частин мови з властивими їм граматичними (морфоло­гічними) категоріями, значеннями, формами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.