Юрій Яновський - Оповідання. Романи. П'єси.

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ — ЧАПАЙ

Він стояв на тротуарі перед будинком. Замість правої ноги в нього висіла порожня холоша, ніяк не підгорнута — свідоцтво свіжого нещастя, непоправність і жорстокість яко­го били в вічі. Це був хлопчик років десяти. Худеньке, ви­снажене обличчя його було звернуте до травневого неба. Над чолом кучерявився непокірний білястий чубок.

Співали Першотравневі колони, гуркотіли танки, краси­вою риссю йшла кіннота. В голубому південному небі летіла ескадрилья.

—  Чапай,— сказала поруч особа трьох-чотнрьох років віку (через верхню губу в неї висіло дві сережки, вона ніяк не могла їм дати ради),— тобі трамвайчик ніжку одрізав?

Коло Чапая збирався потроху увесь його загін. Прикра­шені бойовими синцями й гулями, підтягаючи штани вима­заними в чорнило пальцями, шморгаючи од хвилювання брудними носами, стояли бійці. Вони не зводили очей з по­рожньої холоші командира.

Чапай дивився на блакитне небо, не помічаючи нікого біля себе.

—  Тепер ти бігати не можеш,— констатувала та ж ма­ленька особа, виявляючи жорстокість, властиву її вікові.

Всі мовчали.

Раптом загуркотіла ринва, по ній з балкона шугнув ру­дуватий хлопець.

—  Чапай! — гукнув хтось із групи бійців. Рудуватий хло­пець гордо посміхнувся і махнув рукою. Загін войовничо загаласував, той засвистів, той на ходу вихопив з кишені шмат цегли, той стяг з голови і сховав за пазуху свою ке- пу,— новий Чапай повів загін.

Дівчинка спробувала й собі бігти за всіма, але це вияви- лося їй над силу. Вона повернулась до хлопця, доторкну­лася до його костура.

—  Я теж не вмію бігати. Він дерев’яний? — спитала вона.

Хлопець стояв, ще вище підвівши голову, та чи він бачив що-небудь крізь раптовий потік сліз?

—   Ти не плач,— скільки могла жалісливо сказала дів­чинка,— я тебе не кину.

—  Я не плачу. Нічого. Я буду вже Депутатом Балтики 2.

—   І я,— приєдналася з солідарності дівчинка, підібгав­ши ногу, пробуючи стояти на одній нозі.

Сяяло голубе небо травневого дня.

1938

Категорія: Юрій Яновський - Оповідання. Романи. П'єси.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.