Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Фразеологія

Фразеологія (від грецьких phrasis — вираз, зворот і logos — слово, вчення) —
сукупність усталених зворотів певної мови, а також розділ мовознавства, у якому
вивчаються фразеологізми, їх ознаки, поділ на групи, утворення, походження.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.