Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синонімія фразеологізмів

Як і слова, фразеологізми можуть бути багатозначними, вступати в синонімічні
відношення з іншими фразеологізмами і словами. Так, багатозначний фразеологізм
роззявити рота може означати: кричати спересердя« почати говорити, здивуватися перед
кимось.
Синонімія фразеологізмів — явище досить поширене. Наприклад: обібрати до
нитки, обдерти як лип/су, останню сорочку зняти, пустити з торбами. У реченні для
підкреслення, виділення якоїсь риси, ознаки може вживатися цілий синонімічний ряд,
у тому числі й фразеологізми. Наприклад: На жаль, весь стиль мислення і діяльності
цих людей спрямований переважно на те, щоб схитрувати, ошукати, ввести в оману,
приховати від інших свої наміри і мету.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.