Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Лексико-фразеологічний розбір слова

1. Записати (або назвати) слово.
2. Дати його тлумачення за словником.
3. Вказати, первинне (пряме) його лексичне значення чи вторинне (переносне).
4. Якщо значення переносне, то визначити вид перенесення.
5. Спробувати своїми словами сформулювати точне контекстуальне значення
слова.
6. Дібрати синоніми до слова і довести доречність (чи недоречність) заміни
аналізованого слова дібраним синонімом.
7. Перевірити, чи можливі лексичні або контекстуальні антоніми до аналізо­
ваного слова.
8. Встановити походження слова: запозичене чи ні (перевіряти за словником
іншомовних слів).
9. Вказати, яким є слово: загальновживаним, діалектним, професійним чи
термінологічним.
10. Визначити, належить до активного словника, до застарілих слів чи неоло­
гізмів.
11. Вказати: вільне, синтаксично обумовлене чи фразеологічно зв’язане значення
аналізованого слова.
12. Якщо слово має фразеологічно зв’язане значення, то вказати тип фразео­
логізму.
13. Знайти стійкий вислів за фразеологічним словником і пояснити його значення
та джерело.

Зразок розбору
Життя без книги — хата без вікна,
Тюрма глуха і темна, мов труна.
Крізь вікна книг свободи світло ллється,
Майбутнього видніє далина (Д. Павличко).
Аналізується слово вікно.
У тлумачному словнику дається 4 значення слова вікно: 1) отвір для світла і
повітря в стіні приміщення; 2) отвір певного призначення у споруді, агрегаті, машині;
3) невеличке озерце, заглиблення в драговині, болоті; 4) вільні для викладача години
між двома лекціями, уроками.
У поданому тексті слово вікно використане в прямому значенні (хата без вікна) і в
переносному (вікна книг). Вид перенесення — метафора: як через вікно хата освіт­
люється, так і розум світлішає від знань, які можна взяти з книг.
3 7 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
До слів поетичного твору синоніми добирати не можна, оскільки кожен вірш — то
власний витвір майстра, де кожне слово єдино можливе. Контекстуально синонімами
тут г словосполучення хата без вікна — тюрма глуха і темна і слова книга — вікно —
стяло.
В омонімічні зв’язки слово вікно не вступає. Антонімами контекстуальними с
словосполучення: свободи світло — тюрма глуха і темна. За походженням слово вікно
належить до слов’янських; воно загальновживане, з активного словника (не застаріле
і не неологізм). У другому випадку значення слова вікно синтаксично обумовлене;
у поєднанні зі словом книга виступає конкретне контекстуальне значення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.