Поверхи мовленнєвого апарату

І. Нижній поверх мовленнєвого апарату. Діафрагма. Легені. Бронхи. Трахея.
Дихальний апарат складається з легень, бронхів і трахеї (дихального горла) (див.
рисунок). Процес дихання здійснюється за допомогою м’язів діафрагми та ребер.
Коли легені розширюються, відбувається вдих, коли стискуються — видих. Види­
хуваний струмінь повітря, за допомогою якого створюються коливання, слугує мате­
ріалом для творення звуків мови у верхньому поверсі мовленнєвого апарату.
II. Середній поверх мовленнєвого апарат}’. Струмінь повітря з легенів через
грахею (дихальне горло) потрапляє в гортань. Гортань становить верхню частину
трахеї і містить голосовий апарат: перснеподібний, щитоподібний і черпалоподібні
хряші та. шо найважливіше, голосові зв’язки. Під час дихання голосові зв’язки роз­
слаблені й розсунуті. У процесі мовлення вони напружуються й зближуються, натя­
гу ючись. як струни. Повітряний струмінь, проходячи крізь щілину між голосовими
зв’язками, змушує їх дрижати — утворюється нечленороздільний звук, з якого
частково ще в гортані і цілком у надгортанних порожнинах формуються окремі звуки
мови.
Середній поверх мовленнєвого апарату виконує голосоутворювальну функцію.
III. Верхній поверх мовленнєвого апарату. Із середнього поверху мовленнєвого
апарату’ голос разом із шумом потрапляє у надгортанні порожнини, в яких утво­
рюються звуки мови.
Три надгортанні порожнини:
• глотка. або фарингальна порожнина;
• ротова порожнина:
• носова порожнина
Сюди також належать усі органи мовлення, розміщені над гортанню: губи, ще­
лепи. верхні й нижні зуби-різці, м’яке й тверде піднебіння, язик і язичок.
Дихальний апарат безпосередньої участі у звукоутворенні не бере.
У нижньому поверсі мовленнєвого апарату виникає повітряний струмінь. За
його допомогою створюються коливання, необхідні для звукоутворення. У момент
мовлення людина від звичайного дихання переходить на так зване мовленнєве.
Струмінь ноні і ря із леї енів через бронхи потрапляє в трахею, далі — в гортань, тобто в
середній поверх мовленнєвого апарату. Подається повітряний струмінь у гортань
поштовхами, кількість яких співвідносна з кількістю складів. Гортань — верхня
частина дихального горла, у якій містяться голосові зв’язки, прикріплені горизон­
тально поперек гортані.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛГГЕРАТУРНА МОВА____________________ Фонетика
До дихального апарату належать: І —
діафрагма (грудочеревна перепона, шо
Голосові зв’язки — два невеликі тісно зімкнені м’язи, прикріплені до хрящів
(перснеподібний, пірамідальний, або щитоподібний) і черпалоподібні. Голосові зв’яз­
ки еластичні, можуть скорочуватися й розтягуватися, розслаблюватися й напружу­
ватися, мають краї, вкриті слизовими оболонками. Утворюваний юлосовими зв’яз­
ками простір (отвір між голосовими зв’язками) називається голосовою щілиною.
Напружені голосові зв’язки подібно до натягнутих струн, під великим тиском
повітря вібрують і відіграють вирішальну роль в утворенні голосу різної висоти і


Loading...