Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Артикуляційна база мовлення

Сукупність артикуляційних навичок, потрібних для правильного вимовляння зву­
ків тієї чи іншої мови, називається артикуляційною базою мовлення. Артикуляційна
база виробляється внаслідок тривалого тренування у вимовлянні звуків певної мови,
завдяки чому нервові волокна, що йдуть від нейронів мозку (а їх у ньому понад
10 млрд), густо пронизують саме ті м’язи органів мовлення, які беруть найактивнішу
участь в артикуляції цих звуків. Таким чином, у тих, для кого українська мова є
рідною, м’язи мовних органів пронизані нервовими волокнами по-іншому, ніж у тих.
хто змалку говорить, наприклад, грузинською, російською чи англійською. Перене­
сення артикуляційної бази однієї мови на вимову звуків іншої мови спричиняє так
званий акцент.
Артикуляційні бази бувають тилові, властиві великим групам людей, і нітиіпіщ.
що відхиляються від загальноприйнятого вимовляння окремих звуків (шепелявість. і у ш ігті тошо). Виправити вали артикуляції допомагає лікар-логопсд (За /. Ющу,
шт)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.