Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікаційна таблиця корелятивних пар приголосних за дзвінкістю/глухістю

У в а г а ! Дзвінкі приголосні передано літерами, що їх позначають, без дотри­
мання порядку розміщення їх у словесному ключі; глухі — з дотриманням
послідовності, що передбачає самостійну пошукову діяльність у доборі
співвідносної пари за дзвінкістю / глухістю, наприклад, дзвінкий [док] <-» [ч];
[к][г]; [п] <-> [б] і т. ін.
Ознайомтеся із класифікаційною таблицею приголосних звуків за участю голосу і
шуму. Зверніть увагу на те, що приголосні у таблиці передано відповідними літерами
з дотриманням послідовності порядку розміщення їх у словесних ключах.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.