Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Класифікаційна таблиця приголосних звуків за участю голосу і шуму

Класифікація за місцем творении звука ґрунтується на дії активних і пасивних
мовних органів при утворенні фокуса його артикуляції.
За участю активних і пасивних мовних органів приголосні звуки поділяються
передусім на губні, язикові і глоткові, або фарингальні (лат. pharynx — глотка,
горло).
Губні (лабіальні) приголосні творяться в результаті зближення або зімкнення
активного органа — нижньої губи з верхньою губою або активного мовного органа —
нижньої губи з пасивними мовними органами — верхніми зубами.
Губні приголосні поділяють на дві підгрупи: губно-губні, або білабіальні (лат. Ы —
двічі), наприклад, [б], [п], [в], [м] та губно-зубні, або лабіо-дентальні (лат. dentalea від
dens — зуб), наприклад, [ф].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.