Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.4. Валентні потенціали акціональних дієслів

Формально-граматична реалізація лівобічної валентності дієслова зумовлюється його семантичною структурою, яка може бути спрямо- ііана на форму: 1) наз. в. як інваріантний вияв синтаксичної позиції суб’єкта (основна маса дієслів; близько 87 %); 2) дав. в. (абсолютивні дієслова типу подобатися, таланити, фортунити, щастити, нале­жати; трансформи вихідних заперечних конструкцій з одно- або дво­валентними дієсловами стану або дії: Я не сплю -* Мені не спиться; Я не малюю -+ Мені не малюється та ін.); 3) орудн. в. (будується, пере­писується, перекладається тощо при реалізації семантики дії) та ін.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.