Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Типи інтонації

В українському мовознавстві (відповідно — в усному мовленні) визначено такі
типи інтонації:
1) нейтральна інтонація — від початку до кінця немає змін рівня висоти:
Понад берегом озера стояли старі верби
83 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
2) інтонація перелічування — кожний відрізок висловлення підкреслюється не­
значним зниженням висоти:
Усе довкола оживало.__________________
________світилося._________
яскравіло
3) інтонація незавершеного висловлю вання — у кінці тексту незначне під.
нищення висоти перед паузою:
. __________________сам…
А щастя має виборювати
4) запитальна інтонація — різке підвищення голосу в кінці речення:
без нього ?
Як то вона тут
5) оклична інтонація — різке зниження голосу в кінці тексту:
Як чарівно грає
по царству квітів
сонце!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.