Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Визначення фонеми

Фонема (грец. phonema — звук, голос) — мінімальна одиниця звукової будови мови
яка служить для розпізнавання і розрізнення значеннєвих одиниць — морфем, до
складу яких вона входить як найменший сегментний компонент, а через них — і для
розпізнавання і розрізнення слів (М Трубецькой).
Образ звука в пам’яті людини і є не що інше як фонема (Бодуен де Куртене).
Фонема — найменша лінійно неподільна величина, що використовується для
утворення, розпізнавання і розрізнення значущих одиниць мови (С. Семчинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.