Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Артикуляційна характеристика основних алофонів голосних фонем заднього ряду

Фонема ІаІ як основний алофон [в]. Основним варіантом, або основним алофо­
ном фонеми /а/, є нелабіалізований голосний заднього ряду, низького підняття, від­
критий. Голосний [а], як основний алофон фонеми /а/, найбільш відкритий з усіх
голосних. Ротова порожнина при його вимові розкрита найширше. Голосний
вимовляється при найнижчому піднятті язика, тіло якого відтягнене назад — до стінки
глотки, залишаючи невеликий отвір для видихуваного повітря; резонатор
утворюється в передній частині ротової порожнини.
Губи в артикуляції [а] активної участі не беруть. М’яке піднебіння утворює зімк­
нення з задньою стінкою глотки й тим самим закриває вхід, що веде в носову по­
рожнину.
Фонема loi як основний алофон [о]. Основним варіантом, або основним алофо­
ном фонеми loi, є лабіалізований голосний заднього ряду, середнього підняття,
відкритий.
За вимови loi як основного алофона фонеми [о] ротова порожнина відкрита менше
порівняно з [а], але більше, ніж при [у]. Через це голосний [о] вважається звуком
більш закритого типу порівняно з [а]. Задня частина спинки язика відсунена назад.
Язик займає трохи вище положення, ніж при вимовлянні [а], тобто середнє поло­
ження. Губи при вимовлянні [о] витягнені наперед, між ними утворюється округлий
отвір. До ротового резонатора додатково приєднується резонатор, утворюваний між
губами й зубами внаслідок лабіалізації, при цьому одночасно знижується тональність
звучання. М’яке піднебіння при вимові [о] закриває вхід у носову порожнину.
Фонема ІуІ як основний алофон [у]. Основним варіантом, або основним
алофоном фонеми /у/, є лабіалізований голосний заднього ряду, високого підняття,
напружений, закритий/відкритий.
95 При вимові голосного [у] як основного алофона фонеми /у,/ ротова пороясниц
відкрита менше, ніж за вимови всіх голосних заднього раду. Положення язика ду-
—соте Язик спрямований угору до м’якого або навіть до задньої частини тверду
Піднебіння. Положення ТОЧКИ найвищого ПІДНЯТТЯ ЯЗИКОВОЇ СПИНКИ передніше, ні*,
при [о]. З усіх голосних заднього ряду [у] найбільше просунений наперед. Губи пр„
артикуляції [у] дуже витягуються вперед і напружуються більшою мірою, ніж при
вимові лабіалізованого [о]. М’яке піднебіння піднімається вгору і закриває вхід у
носову порожнину. До ротового резонатора додатково приєднується резонатор, у ^
рений між губами, які витягуються більшою мірою вперед, ніж при вимовлянні [о]
тому голосикй [у] дуже лабіалізований.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.