Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Артикуляційна характеристика основних алофонів голосних фонем переднього ряду

Фонема іе! як основний алофон (е). Основним варіантом, тобто основним ало­
фоном фонеми ІеІ, є нелабіалізований голосний переднього ряду, середнього підняття,
відкритий.
При його творенні ротова порожнина відкрита більше, ніж при творенні всіх
інших голосних переднього ряду. Губи, хоч активної участі в артикуляції [е] не беруть,
менш розтягнені (порівняно з [і] та [и]), більш розтулені. Спинка язика основною
своєю масою просунена вперед, ближче до середньої частини твердого піднебіння.
Положення язика при вимові загалом середнє, але значно нижче, ніж при вимові
інших голосних переднього ряду. Резонатором є задня і частоково передня частини
ротової порожнини.
Фонема ІиІ як основний алофон (н|. Основним варіантом, або основним алофо­
ном фонеми /и/, є нелабіалізований голосний переднього ряду, високо-середнього
підняття, закритий/відкритий.
Ротова порожнина при вимові голосного [и] як основного алофона фонеми /«/
більш закрита, ніж за вимови [е]. Передня частина спинки язика опукла й основною
своєю масою просунена вперед. Ступінь просунення вперед середній порівняно з
96 вимовою [е] та [і]. Положення язика вище, ніж при вимові [е], але нижче, ніж при
вимові [і]. Резонатором є задня частина ротової порожнини.
фонема /// як основний алофон [і]. Основним варіантом, або основним алофоном
фонеми /»/, є нелабіалізований голосний переднього ряду, високого підняття, закри­
тий/відкритий.
При вимові голосного [і] як основного алофона фонеми /і/ ротова порожнина
розкрита найменше. Це свідчить про те, що [і] належить до найбільш закритих голос­
них переднього ряду. Вся маса язика (передня й середня частини) посувається вперед,
до передньої частини піднебіння або до нижніх зубів і альвеол. Язик набуває виразно
опуклої форми. Ступінь підняття спинки язика до твердого піднебіння при творенні
[і] найвищий порівняно з усіма іншими голосними переднього ряду. Губи, утворюючи
вузьку щілину, розтягнені на боки значно більше, ніж при артикуляції [и] та [е]. М ‘яке
піднебіння закриває вхід у носову порожнину.
До задньої частини ротового резонатора додатково приєднується резонатор (як
при вимові голосних переднього ряду [и] та [е]), утворюваний між передньою час­
тиною язика і зубами у передній частині ротової порожнини.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.