Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Наголошеність/ненаголошеність голосних. Артикуляція

Наголошеність/ненаголошеність голосних у сучасній українській літературній
мові має різний вияв.
104 Фонологія
Артикуляція наголошених голосних загалом збігається з ізольованою вимовою їх.
Ненаголошені голосні високого [у], [і] та низького [а] підняття в своїй артикуляції не
змінюються.
Стосовно ненаголошених голосних [е], [и] та [о], то артикуляційно вони відріз­
няються від наголошених [е], [и], [о]: мають тенденцію до звуження, підвищення
артикуляції, хоча цей ступінь може бути різним і залежить від артикуляційних особ­
ливостей дальшого голосного. Ненаголошений голосний обнижено-високого піднят­
тя [и] має чітко простежувану тенденцію до переходу в розряд голосних середнього
підняття.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.