Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Чергування звуків

Ч ергування — це постійні закономірні зміни в тих самих частинах слів.
У коренях: солі — сіль, ношу — ніс — несу, ломити — ламати, жати — заж ни -жму.
У суфіксах: палець — пальця, ріжок — ріжка, пастушок — пастушка.
У закінченні: на зеленому — на зеленім.
У префіксах: зігнути — зогнути, обійди — відійди.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.