Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що вивчав фонетика?
2. Що вивчає фонологія?
3. Що вивчає морфонологія?
4. Яке фонологічне явище спостерігається в словах розумний, голубка, кожух?
5. Яке явище відбулося при творенні слів козацький, товариство та форми ви­
щого ступеня прикметника дорожчий?
6. Наслідком чого з’явилися звуки [з+], [ц+], [с+] у словах нозі, руці, мусі?
7. Деякі звуки дуже схожі — справжні «близнята». Тх і вимовляють подібно: одна­
ково складають губи, однаково рухається язик. Тільки при вимові одних наяв­
ний голос, а при вимові інших — тільки шум. Про які звуки йдеться? Запишіть
пари «близнят».
8. Якби звуки мови розмістилися на уявній драбинці залежно від наростання
звучності, то на верхній сходинці опинились би…, а на нижній….
9. Якби запросити приголосні на «лінійку» і вони вишикувалися б у дві шеренги,
то в першій стоятимуть… приголосні; у другій .
10. Що таке сильна позиція фонеми? Визначте фонеми без «маски» у словах
яблуко, сьогодні, ожеледь, дяка, любити, пищати, хвощ, солов’ї.
11. Запишіть слова ґава, вокзал, аґрус, ґедзь у фонетичній транскрипції.
Визначте, який звук спільний для всіх слів.
12. Запишіть слова батько, ясочка, сіяти, кістка у фонетичній транскрипції.
Визначте, який звук є спільним для цих слів.
13. Зробіть фонетичний розбір слів книголюб, розповідь, п’ятниця.
14. Складіть текст-розповідь на тему «Спогад з мого дитинства» у художньому
стилі, використовуючи фонетичні засоби милозвучності мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.