Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Як змінюється префікс з- перед к, п, т, ф, X?
2. Чи змінюються інші префікси, що закінчуються на приголосні звуки, перед
цими приголосними?
3. Як вимовляється кінцевий приголосний [з] у префіксах роз-, без-? Наведіть
приклади.
4. Повторіть правила про правопис префіксів пре-, при-, прі-.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.