Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис прикметникових закінчень

У називному відмінку прикметники мають закінчення -ий (для чоловічого роду),
-а (для жіночого роду), -е (для середнього роду) у твердій групі. Відповідно у м ’якій
групі — ій(-їй), -я, -є.
У непрямих відмінках закінчення однакові, але в м’якій Групі закінчення пишеться
після знака м ’якшення: синього — синьої. У тих прикметниках, які в кінці основи
мають звук [й], голосний [і] передається разом із [й] буквою ї: безкраїй, а в родовому,
давальному і місцевому пишуться такі самі закінчення, як і в твердій групі: без­
крайого — безкрайому — на безкрайому.
Складні прикметники з другою частиною -лиций (білолиций, круглолиций, роже-
волиций) мають у непрямих відмінках перед закінченням то твердий, то м’який
приголосний в однині: білолиций, білолицього, білолицьому, білолицього, білолицим,
(на) білолицьому у множині в усіх відмінках виступає твердий приголосний: біло­
лицих, білолицим, білолицих, білолицими, (на) білолицих.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.