Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис закінчень порядкових числівників і займенників

Відмінкові закінченая порядкових числівників, присвійних, питально-відносних,
означальних, неозначених і заперечних, які мають у кінці основи твердий приго­
лосний, такі самі, як і в твердій групі прикметників. Числівник третій і займенник
їхній мають закінчення, подібні до прикметників м’якої групи. Кількісний числівник
один має закінчення, як прикметники твердої групи.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.