Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис слів іншомовного походження

Найважливішими правилами написання іншомовних слів є вживання букв и та і,
а також написання подвоєних букв.
148 Орфографія
Буква и пишеться
1) у загальних назвах після дев’яти букв, якими передаються приголосні звуки д,
т, з, с, 14, ж(дж), ч, ш, р\
2) перед буквами, якими передаються приголосні звуки: диплом, титан, фізика,
система, цистерна, речитатив, шифр, режим, брикет;
3) у власних географічних назвах після букв, якими позначаються шиплячі при­
голосні, і в словах з кінцевим буквосполученням -ида, -ика: Вашингтон. Алжир,
Чикаго, Антарктида, Балтика, Африка;
4) у давно засвоєних власних географічних назвах: Рим, Єрусалим, Рига, Париж,
Китай, Пакистан та ін.
Буква і пишеться
У загальних і власних назвах після букв, якими передаються звуки б, п, в, м, ф, г, к,
х, л, н перед буквами, якими позначаються будь-які звуки: бінокль, віза, гігант,
кімоно, ліфт, міміка, німфа, Нікополь, Бірма, Гімалаї. Виняток становлять давно
запозичені іншомовні загальні назви: бурмистр (але бургомістр), рис, кипарис,
спирт, миля, імбир, мирт, башкир, калмик, кишлак та ін.
Буква і пишеться також після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед буквами, якими
передаються голосні звуки: діадема, пріоритет, радіола,
Подвоєні букви, що позначають приголосні звуки, пишуться у власних назвах:
Голландія, Марокко, Торрічеллі, Абіссінія.
Примітка. У загальних назвах подвоєння немає. Виняток становлять такі тягальні
назви: нетто, панна, брутто, ванна, манна, пенні, тонна, вілла, мирра (ароматична смола).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.