Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Суфіксальний спосіб словотвору

Суфіксальний спосіб полягає в приєднанні до твірної основи словотворчого су­
фікса: сніг — сніг-ур, клен — клен-ов-ий, голос — голос-ува-ти.
Суфіксальним способом творяться іменники, прикметники, дієслова і прислів­
ники. За кожною частиною мови закріплені певні суфікси, а приєднання їх до твірних
основ підлягає правилам, що відображають мовну практику народу. Наприклад, при
приєднанні суфікса -ин- до основи, яка закінчується звуками г, к або х, відбувається
чергування г — ж, к — м, х — ш\ друг — дружина, дівка — дівчина, горах — горошина.
Кінцевий -ск змінюється на шн(щ): віск — вощина. Суфікс разом із закінченням грама-
/55 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
тично оформлює не тільки основу, тобто залишає її в тій же частині мови чи перево­
дить до іншої (стіл — стіл-ець, стіл — стол-ува-ти-ся), а й слово в цілому. Оформлене
суфіксом і закінченням або тільки суфіксом без закінчення (у прислівнику), нове
слово входить у якусь частину мови і дістає можливість виступати в усіх формах цієї
частини мови. Наприклад, столуватися — дієслово, воно утворює форми усіх часів і
способів, дієприслівник, а слово стілець має форму іменника чоловічого роду і
відповідно змінюється за відмінками і числами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.