Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складання скорочених слів

Своєрідними різновидами складних слів є так звані складноскорочені. Вони тво­
ріться способом скорочення основ кількох слів – від часткового аж до буквеного або
звукового вияву – і складання їх у слово.

Примітки. 1. Складноскорочені слова творяться на основі словосполучення при­
кметника з іменником, що виступають позначенням установ, організацій, закладів, а також
нових хімічних сполук, термінів: райліспромгосп, профспілка, УТН (українські телевізійні
новини), лавсан (Лабораторія високотемпературних сплавів Академії наук). Виняток ста­
новить слово ГПО, утворене на основі сполучення дієприкметника з іменником (готовий
до праці й оборони).
2. Складноскорочені слова входять у лексичний склад мови на рівних правах з іншими
словами, але буквений і звуковий типи завжди передбачають розшифрування через моти­
вувальне словосполучення. У складноскорочених іменниках буквеного типу рід визнача­
ється за головним словом словосполучення: МВС – середнього роду (Міністерство
внутрішніх справ). В усіх інших складноскорочених словах рід визначається за закін­
ченням: вуз, епектронмаш – чоловічого роду, бо закінчуються на приголосний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.