Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Поділ на групи іменників II відміни

tyyim іменників II відміни (крім іменників з основою на р)
Тверда група М’яка група Мішана група
Іменники чоловічого роду 3
кінцевим твердим приго­
лосним основи (крім шип­
лячих): успіх, із закінчен­
ням -о: батько, дядько
середнього роду із
закінченням -о: місто,
вікно, село, КОЛО
Іменники чоловічого роду 3
кінцевим м’яким приго­
лосним основи: учитель,
учень, хлопець
середнього роду із закін­
ченням -е та -я: море, поле,
місце, знання, обличчя,
збіжжя
Іменники чоловічого роду 3
кінцевим шиплячим приго­
лосним основи: дощ, кущ,
слухач
середнього роду із закін­
ченням -е при основі на
шиплячий приголосний:
плече, явище, прізвище
Групи іменників II дієвідміни з основою на р
Тверда група М’яка група Мішана група
Іменники, що закінчуються
на р, у яких наголос при від­
мінюванні не переходить 3
основи на закінчення.
Це іменники на -р, -ар, -ер,
-єр, -ир, -ір, -їр, -ор, -ур, -юр,
-яр: сир, комар, шофер,
кар ‘ер, касир, папір, конвоїр,
професор, снігур, абажур,
велюр, ювіляр
Тільки ті іменники, що закін­
чуються на -ар, -ир, у яких
при відмінюванні (особливо у
множині) наголос переходить
з основи на закінчення:
буквар – букваря, кобзар –
кобзаря, пухир – пухиря,
а також бондаря, козиря,
лікаря, писаря
Іменники, які закінчу­
ються тільки на -яр і
означають професію чи
рід занять:
вугляр, пісняр, скляр.
Наголос у непрямих
відмінках також
переходить із основи на
закінчення
Увага! 1. До м’якої групи належать іменники Ігор, явір; токар, аптекарі
бібліотекар, слюсар, рицар, козир (із постійним наголосам); цар, псар (одно­
складові). 2. Іменники твердої групи комар, снігур, звір у називному відмінк)
множини мають закінчення і.
196 Морфологія як розділ граматики
Мішана група М’яка група Тверда група
Іменники із суфіксом
-яр, якщо наголос
переходить із суфікса
на закінчення:
каменяр – каменяра
Увага! Якщо
іменники на -яр
означають професію
чи рід занять, –
мішана група
Іменники із суфіксом
-ар, -яр. якщо наголос
переходить на корінь:
пйсар – писаря: козир –
козиря;
якщо наголос із суфікса
-ар, -ир переходить на
закінчення: друкар –
друкаря
Увага! Якщо -ар, -ир
не мають постійного на­
голосу, – м’яка група
Іменники:
1) більшість з основою на -р: двір,
явір, жир:
2) з іншими суфіксами: -ер, -ер, -ир,
-ір, -Тр, -ор, -ур, -юр;
3) із суфіксом -яр, який не вказує на
рід занять: футляр;
4) із постійно наголошеними
суфіксами -ар, -ир: базар – базара;
пасажир – пасажира
Увага! Якщо -ар, -ир мають
] постійний наголос, – тверда група
Іменники м’якої групи: воротар, різьбяр, ливар, жнивар, буквар, лихвар, дзигар,
книгар, плугатар, володар, звіздар, злидар, орендар, трудар, кобзар, пролетар, секре­
тар, ниткар, квітникар, бляхар, глухар, сухар, вівчар, поштар, ліхтар, плотар, бун­
тар, гонтар, казкар, байкар, страйкар, штукар, косар, токар, слюсар, тягар, лікар,
пекар, бондар, ледар, аптекар, рицар, поводир, пухир, богатир, Ігор, Лазар, козир.
Іменники мішаної групи: цегляр, вугляр, гендляр, бджоляр, столяр, картопляр,
весляр, тесляр, бавовняр, ковзаняр, оленяр, зброяр, пісняр, повістяр.
Іменники третьої і четвертої відмін на групи не поділяються.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.