Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке морфологія?
2. Що вивчає морфологія?
3. За якими ознаками визначаються частини мови?
4. Яка частина мови називається іменником?
5. Які ви знаєте групи іменників за значенням?
6. Як розрізняються назви істот і неістот?
7. Чому є власні іменники? На позначення чого вони вживаються?
8. Як визначається рід іменників у назвах істот?
9. Як визначається рід іменників у назвах неістот?
10. Які іменники належать до спільного роду?
11. У яких іменників рід визначити неможливо?
12. Які іменники вживаються тільки в однині?
13. Які іменники вживаються тільки в множині?
14. Поділіть іменники на відміни і групи.
15. Назвіть основні правила правопису відмінкових закінчень іменників І відміни.
16. Які іменники II відміни у родовому відмінку мають закінчення -а(-я), а які —
ІІр Ш
210 17. Яка особливість орудного відмінка у III відміні іменників?
18. Які іменники мають суфікс -ат(-ят), а які -єн в іменниках IV відміни? Наведіть
приклади.
19. Як відмінюються іменники, що вживаються тільки у множині?
20. Які іменники належать до невідмінюваних?
21. Як утворюються чоловічі імена по батькові?
22. Як утворюються жіночі імена по батькові?
23. Як відмінюються географічні назви?
24. Які є способи творення іменників?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.