Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розряди прикметників за значенням

За своєю здатністю виражати ознаки предмета безпосередньо або через відц*
ШЄННЯ ЙОГО ДО ІНШОГО предмета ЧИ особи Прикметники ПОДІЛЯЮТЬСЯ на розряд*,
якісні, відносні і присвійні. Є також деякі проміжні групи: відносно-якісні, присвій
но-відносні, присвійно-якісні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.