Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Зв’язок числівників з іменниками

1, 21,31, 41, 5 1 ,…, 101 Н. відм. однини один, двадцять один (день)
2 ,3, 4 Н. відм. множини два, три, чотири (дні)
5 — 20; 25 — ЗО; 35 — 40… Р. відм. множини п ‘ять, шість, сім … (днів)
Увага! 1. Числівники два, три, чотири не сполучаються з іменниками, які не
підлягають лічбі (честь, бензин, кисень, праця), а також з іменниками IV від­
міни. Для їх переліку вживаються збірні числівники (двоє пташенят, трос
кошенят, четверо ластів ят).
2. Іменники, що мають більш чітко (сотня, десяток, дюжина, копа, пара) чи
менш чітко (сила, маса, юрба, табун, череда та ін.) виражене числове значення,
сполучаються з іменниками в родовому відмінку множини (сотня козаків,
десяток яблук, дюжина ложок, копа снопів, пара черевиків, сила людей, маса
неприємностей, табун коней, череда овець тощо).
3. Іменники з числовим значенням (половина, третина, чверть) пов’язуються з
іменниками в родовому відмінку обох чисел: половина відра, третина склянки,
чверть бочки; половина відер, третина склянок.
Неозначено-кількісні числівники п . кілька діб
Р. відм. множини ,
Збірні числівники __________________ троє хлопців
Дробові числівники _ . п ‘ять сьомих сторінки
II — . Р. ВІДМ. МНОЖИНИ , V
Числівники півтора, півтори півтора дня, півтори години
Збірні числівники не мають роду і числа. Разом з керованим іменником вони ви­
ступають одним членом речення — підметом чи додатком. У непрямих відмінках збірні
числівники замінюються формами влаене кількісних числівників: двоє вікон, двоос
вікон, двом вікнам, двоє вікон, двома вікнами, у двох вікнах.
У сполученні з назвою істоти у знахідному відмінку відбувається заміна збірного
числівника: зустрів двох хлоп ‘ят, але побачив двоє дверей.
При збірних числівниках обидва, обидві вживаються іменники в називному від­
мінку множини, як і при числівниках два, дві: обидва плуги, обидві книжки, але при
числівнику обоє іменник ставиться в родовому відмінку множини: обоє дівчат.
Після числівників тисяча, мільйон, мільярд та після дробових числівників імен­
ник завжди стоїть у родовому відмінку: тисяча жителів, тисячею жителів, тися­
чами жителів; п ‘ять других відсотка, п ‘яти другим відсотка, п ‘ятьма другими
відсотка (але: п ‘ять з половиною місяців).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.