Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання І завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається займенником?
2. Які морфологічні ознаки має займенник? Відповідь проілюструйте при^м.
дами.
3. Які синтаксичні функції виконує займенник?
4. Які займенники називаються особовими? Якими морфологічними ознаками
вони характеризуються?
5. Який займенник називається зворотним? Якими морфологічними ознаками
він характеризується?
6. Які займенники називаються присвійними? Якими морфологічними ознаками
вони характеризуються?
7. Які займенники називаються вказівними? Якими морфологічними ознаками
вони характеризуються?
6. Які займенники називаються означальними? Якими морфологічними озна-
ками вони характеризуються?
9. Які займенники називаються питальними? Якими морфологічними ознаками
вони характеризуються?
10. Які займенники називаються відносними? Якими морфологічними ознаками
вони характеризуються?
11. Які займенники називаються неозначеними? Якими морфологічними озна­
ками вони характеризуються?
12. Як утворюються неозначені займенники? Які з них пишуться разом, а які —
через дефіс?
13. Які займенники називаються заперечними? Якими морфологічними ознака­
ми вони характеризуються?
14. Як утворюються заперечні займенники? Як вони пишуться?
15. Які ви знаєте способи творення займенників?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.