Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Зворотні дієслова

Дієслова із постфіксом -ся(-сь), які виражають зворотну дію, називаються зворот­
ними: пишатися, закохатися, зустрічатися.
Суфікс -ся(-сь) може вживатися з більшістю дієслів у всіх формах, крім дієпри­
кметників. Стоїть він після інфінітивного суфікса — -ти(-ть) або закінчення в осо­
бових формах дієслова. Наприклад: вмивати — вмиватися, вмиваються, вмиваюся.
257 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Сучасний дієслівний суфікс -ся(-сь) — це давня коротка форма зворотного
ника себе у знахідному відмінку однини. ен-
За допомогою суфікса -ся(-сь) утворюються дієслова:
-ся(-сь) -ся(-сь) без -ся(-сь) не в ж и вав
від перехідних —
неперехідні
від неперехідних —
безособові
купати — купатися
(неперехідні); лікуватися,
битися, мазатися
спати — спиться
(безособові); водиться, не
спиться, не сидиться
боятися, сміятися,
лінуватися, гордитися
пишатися, сподіватися,
намагатися
Увага! Пишеться -сь пишеться -ся
Купаємось у морі — купаємося в озері;
Голивсь учора — голитися двічі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.